skip to content

ROK DREVENÉHO KOŇA 2014

Kôň preberie po Hadovi vládu 4.2.2014, v prvý deň lunárneho kalendára (Nový rok sa v Číne oslavuje 31.1.2014 – prvý deň solárneho kalendára).

Kôň má v roku 2014 prívlastok drevený, presnejšie jangové drevo. To  udáva polaritu roku, ktorá je veľmi  aktívna, dynamická, tvorivá, generuje pohyb a iniciuje zmeny. Ovplyvňuje tak dynamiku a priebeh všetkých udalostí a aktivít v tomto roku. Jangové drevo je fáza začiatku, zrodenia, štartu, zároveň je rodiacou energiou pre základnú energiu Koňa, ktorou je oheň. Ten je expanzívny, predstavuje vrchol prejavenia; to, čo bolo doteraz skryté, sa dostáva na povrch a môže sa naplno prejaviť. Po  niekoľkých rokoch tak vzniká vyvážená a harmonická energia medzi fázou elementu roka (drevo) a fázou základnej energie roka (oheň), ktoré sú v produktívnom, rodiacom cykle, teda drevo rodí oheň. To  predpokladá veľmi rýchly, expanzívny a pomerne hladný a jednoduchý vývoj. „Nebesia a Zem spolu budú harmonicky komunikovať“

Tento rok je obzvlášť vhodný na rozbeh nových projektov, nové plány a vízie. Majú veľkú šancu sa úspešne rozbehnúť, prejaviť sa navonok, dosiahnuť uznanie a stať sa verejne známymi. 

Avšak v roku bude chýbať fáza elementu kov, ktorý predstavuje hranice, obmedzenia, zákony, pravidlá,  systém, právo, riadenie , kontrolu, štruktúrované fungovanie ale i stiahnutie sa do seba. Tieto aspekty budú výrazne oslabované. Kov tiež predstavuje financie. Pri  veľkom nadšení, rýchlom naštartovaní, plnom nasadení hrozí riziko nedostatočného zváženia všetkých súvislostí a okolností, nedostatočného objektívneho a kritického  zhodnotenia všetkých faktorov, výsledkov a výstupov. Treba si dávať pozor na neuvážené a zbrklé konanie a sústrediť na triezve hodnotenie situácií vo väčšej miere ako inokedy. Bude prevládať príliš divoká, expanzívna a kreatívna energia na úkor systematickosti, precíznosti a poriadku.

V roku Koňa tak môžeme očakávať sľubný vývoj udalostí. K dispozícii sú dobré znamenia pre osobné aj profesijné úspechy, niektoré veľmi pozitívne hviezdy nám budú svietiť na cestu. Avšak je potrebné pravidelne si vyhradiť čas pre seba a starať sa o svoju duševnú pohodu. Bude tiež dôležité, aby sme pamätali na naše osobné vzťahy.

Rok Koňa ovplyvňuje hviezda Golden Lock Star, ktorá je veľmi dobrým indikátorom bohatstva a finančného zisku. Môže priniesť zvýšenie vašej mzdy, alebo môžete získať bonusy v biznise ako odmenu za poctivú práce. Tiež bude priať lukratívnym investíciám do nehnuteľností alebo do akcií. Do cesty nám príde viac možností pre zárobok a pokrok.

Avšak pozor na kariérne ambície, netreba mať hneď veľké oči ale pracovať na svojej kariére pekne pomaličky a systematicky, vtedy dosiahneme jej priaznivý vývoj. Celý rok Koňa je divoký, treba byť opatrný, prílišná rýchlosť môže viesť k zlyhaniu, treba si nájsť čas, zastaviť sa a zvážiť ďalšie kroky. Múdre je byť obzvlášť pozorný k medziľudských pracovných vzťahoch, aby sme pre maličkosti nespustili zbytočné konflikty, kolegovia a nadriadení by mohli zmariť náš kariérny rast .  Je prínosné sa nezameriavať sa na drobnosti ale na rozhodujúce záležitosti.

Ďalšia pozitívna hviezda General Star prinesie pomoc láskavých a úprimných jedincov, ktorí nám ponúknu svoje sily, keď by sme sa ocitli v núdzi. Počas celého roku sa tak môžeme tešiť z podpory a pomoci rodiny, priateľov a známych. A mali by sme byť ochotní a pripravení aj my pomôcť a podporiť ostatných a zapojiť sa do kultivácie vzťahov. Pozitívne vzťahy v rodinnom kruhu ovplyvnia životy všetkých, avšak rôznymi spôsobmi.

A aby to nebolo také „ružové“ zasiahne aj Veľkovojvoda Jupiter – Grand Duke Star, ktorý môže priniesť rôzne narušenia a vyrušenia v našich životoch a plánoch. A vtedy sa nám pomoc a láskavosť druhých naozaj zíde.

Veľkou témou roka budú vzťahy, naši cieľom by malo byť popracovať na nich. Mali by sme byť otvorení a úprimní pri stretnutiach s ostatnými, ale nikdy nezabúdajme na svoju diplomaciu. Je potrebné na sebe pracovať, na svojich emóciách, bude príležitosť presvetliť svoje temné stránky. Mali by sme dostať zo seba to najlepšie a preukázať citlivosť a porozumenie k potrebám ľudí okolo nás. Bude prínosné venovať osobitnú pozornosť našim rodinným vzťahom, ktoré sa budú snažiť narušiť ďalšie dve hviezdyHidden Corpse a Triple Punishment. Obidve naznačujú  strety medzi rodinnými príslušníkmi. Mali by sme si vzájomne zachovať rešpekt a uznanie, pamätať na to, koľko lásky a podpory nám preukázali počas života. Treba sa vyzbrojiť trpezlivosťou, toleranciou a vyhýbať sa hádam.

Počas roka treba myslieť aj na seba a zodpovedne sa o seba starať, aby sme zvládli vplyv hviezdy Sword Edge Star prinášajúcej nepriaznivý vplyv na zdravie, hlavne problémy so stresom a depresiou. Mali by sme byť opatrní, často si robiť prestávky v práci, relaxovať, obklopovať sa dobrými priateľmi a užívať si pokojné prostredie. To môže byť ten správny čas pre zmeny v životnom štýle. Pokiaľ relaxujete pri športe alebo obľubujete adrenalínové zábavky, treba mať zvýšenú opatrnosť na zranenia a nehody, je lepšie sa vyhnúť tvrdým kontaktným športom a akejkoľvek extrémnej fyzickej aktivite. Nemá zmysel podstupovať zbytočné riziká.

Pre romantiku je všeobecný výhľad tento rok skôr priemerný, hrozí nuda, otupnosť a stagnácia vo vzťahoch.  Preto pestujme rodinné vzťahy, trávme viac času spolu, prejavujme záujem jeden o druhého, aby nám nevyhaslo teplo rodinného krbu. Nedopusťme, aby ochladli rodinné, priateľské a intímne vzťahy, prinieslo by to problémy vo viacerých oblastiach života. Pre Hada, Kohúta a Byvola je Kôň aj hviezdou Peach Blossom, môže im priniesť do života viac zábavy a romantiky ale aj sexuálnych škandálov.

Celkovo nás čaká veľmi dobrý rok 2014. Šance na kariérny postup, úspech a materiálne bohatstvo sú veľmi vysoké, bude radosť zdieľať svoje úspechy s rodinou a priateľmi.