skip to content

Feng šuej I. - energie a žiarenia

Článok Feng šuej I. -  energie a žiarenia  – publikované vo Vitalite 8/2011.

Ľudia najčastejšie kontaktujú feng šuej poradcu pri zdravotných problémoch. Ich príčinou môže byť vplyv negatívnych energií ale aj nedostatok tých pozitívnych. Pre naše zdravie a dobrú životnú pohodu je potrebné zdržovať sa v priestoroch s dostatočným množstvom pozitívnej energie čchi. Obzvlášť dôležité je to v noci, keď naše telo regeneruje a je ľahšie ovplyvniteľné. Ale ako zistíme, či spíme na dobrom mieste?

Tieto negatívne energie možno veľmi často lokalizovať. Existujú ľudia tak citliví, že tieto vplyvy priamo cítia rôznymi zmyslami. Veľa z Vás vie používať kyvadlo či virgule alebo ovláda kineziológiu. Všetkými týmito spôsobmi môžete zistiť, aké energie sa vo vašom byte nachádzajú. Klasický prútik tvaru Y sa na zistenie jemnohmotných energií používal už pred 4000 rokmi v Egypte a v Číne. V roku 2200 p.n.l. vydal čínsky cisár Jü zákon, podľa ktorého sa vždy pred výstavbou musel pozemok prekontrolovať, či sa na ňom nenachádzajú negatívne energie. Robili to špeciálne vyškolení cisársky úradníci. Aj v starom Ríme najprv preskúmali pozemok a až potom stavali.

Tenzor alebo kyvadlo dáva na presne formulovanú otázku kladnú alebo zápornú odpoveď. Tento spôsob určovania kvality určitého miesta sa nazýva analytická škola. K dosiahnutiu čo najväčšej presnosti pri aplikovaní feng šuej sa často používajú všetky tri školy: škola foriem, škola kompasu a analytická škola. Dnes sa feng šuej bežne používa v Hong Kongu, Singapúre, Malajzii, na Tajvane a v Japonsku. V Japonsku sa feng šuej nazýva Kaso a používa sa aj pri správe štátu.

Negatívne energie možno veľmi často lokalizovať. Existujú ľudia tak citliví, že tieto vplyvy priamo cítia rôznymi zmyslami. Veľa z Vás vie používať kyvadlo či virgule alebo ovláda kineziológiu.

Analytická škola zisťuje charakter a kvalitu jemnohmotných štruktúr, ktoré sa v priestore nachádzajú. K negatívne pôsobiacim štruktúram patria rôzne zemské a dnes už aj technické žiarenia:

 • Geologické a tektonické anomálie - predstavujú ich tektonické zlomy, poklesy, posuvy a presuny hornín, rádioaktívne zemské žiarenie.
 • Pohybujúca sa a víriaca voda - či už podzemné prúdy vody alebo aj stoky a odpady.
 • Antropogénne vplyvy – rôzne zasypané smetiská, banské stavby, podzemné chodby, zvyšky inžinierských sietí, vodoinštalácie, kanalizácie, plynovody a pod.
 • Radónové žiarenie – zdrojom môžu byť hlboké banské studne, rôzne podzemné dutiny a banské priestory a druhotne stavebné materiály vyrábané z popolčeka.
 • Prírodné zemské a kozmické siete – Curryho, Hartmannova, Ley a ďalšie.
 • Elektrosmog – magnetické pole tvorené vysokými frekvenciami - produkujú ho všetky vonkajšie aj vnútorné elektrické rozvody a elektrospotrebiče, radary, televízne a satelitné antény, vysielače, Wi-fi routre a pod.
 • Kovové konštrukcie a predmety – vyžarujú vlastnú nepriaznivú energiu a ak sa vyskytujú v mieste inej negatívnej štruktúry, znásobujú jej intenzitu a pôsobia ako rozvodná sieť, deformujú prirodzené magnetické pole Zeme.

A čo spôsobujú tieto negatívne štruktúry, v modernom jazyku geopatogénne zóny?

 •  Znižujú celkovú odolnosť organizmu
 •  Zvyšujú dispozície k ochoreniu
 •  Aktivujú skryté vrodené chyby
 •  Zvyšujú vplyv stresu

Skúsenosti ukazujú na veľký výskyt geopatogénnych zón v našich obydliach. Naši predkovia to mali jednoduchšie, stretávali sa len so zemským žiarením, to technické nepoznali. Určite, skúste precítiť svoj domov, ako sa na ktorom mieste cítite, preskúmajte najmä spálňu a oblasť postele. Ak máte pochybnosti, posuňte posteľ na iné miesto a skúmajte ďalej. Na pracovisku takto precíťte miesto kde sa väčšinu dňa zdržujete. Veď zdravie je to najdôležitejšie.

Ing. Marta Látalová
Únia profesionálnych poradcov feng šuej