skip to content

Rok Ohnivej Opice 2016 – disharmonické ročné vplyvy

Každý rok sa tieto vplyvy prejavujú v inom svetovom smere, presnejšie v 15° výseku. Sú generované vládnucím znamením roka a nepriaznivý vplyv majú len ak ich aktivujeme.

V tomto roku je generál Tai Sui (Thai Suej) – Veľkovojvoda Jupiter v sektore Opice v tretej tretine juhozápadu (JZ3 =  232,5 – 247,5°).  Jeho vplyv môžeme spustiť, ak v tomto sektore k narušíme integritu neba a zeme hĺbkovými výkopovými prácami a väčšími rekonštrukciami priestoru. Taktiež môžeme aktivovať jeho neblahý vplyv, ak mu budeme priamo čeliť,  teda ak sedíme natočený tvárou priamo na JZ3 (či už pri práci alebo akejkoľvek inej činnosti). Podľa sily narušenia sa môžu prejaviť rôzne zdravotné problémy, finančné dopady a spustiť sa séria vážnych zranení a iných nehôd.

Opatrenia, ktoré sú potrebné v smere JZ3:

·         Vzhľadom na jangovú povahu tejto energie zásadne nesedíme tvárou týmto smerom doma ani v práci.

·         Nerobíme rekonštrukcie domu alebo budovy, ktorej priečelie je v tomto smere, hlavne ak je obývaná.

·         Nezačíname stavať novú budovu s priečelím v tomto smere.

·         V prípade možnosti, čo najmenej aktivovať dvere (teda používať ich) v tomto sektore, nerobiť veľký hluk.

·         Na zmiernenie vplyvu už prebudenej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, ale hlavne v exteriéri pred vstupom do domu alebo budovy v smere JZ3.

Zrkadlením vládnucej energie je opozitný smer tretia tretina severovýchodu (SV3 = 52,5 – 67,5 °), sektor Tigra. Táto energia nazývaná Sui Po (Suej Po) jejinovej podstaty so slabšou projekciou.

Opatrenia pre smer SV3:

·         Nesedíme chrbtom tomuto smeru.

·         Nerobíme rekonštrukcie domu alebo  budovy, ktorej chrbát je v tomto smere, hlavne ak je obývaná.

·         Nestaviame novú budovu, ktorej chrbát by bol týmto smerom.

·         Ak je to možné, obmedzíme hluk a používanie dverí v tomto sektore.

·      Na zmiernenie vplyvu prebudenej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, v exteriéri v prípade vonkajších výkopových a stavebných prác v smere SV3.Tai sui 2016

San Sha (San Ša) – tri škodlivé energie tento rok pôsobia z kardinálneho južného smeru, presnejšie pôsobia v uhlovej vzdialenosti od 142,5° (JV3) - 217,5° (JZ1). Ich jinová energia je pod tlakom vodného elementu v sektore, ktorý patrí prirodzene ohňu.  Aby sme ich nevybudili, vyhnime sa i tu zemným výkopom a rekonštrukciám. Ani naše nohy pri spaní by nemali smerovať k týmto smerom. Ak budeme pri práci alebo iných dôležitých jednaniach sedieť tvárou k uvedeným smerom, bude to v poriadku. Zmiernenie škodlivého vplyvu kovovými predmetmi pomáha aj v týchto sektoroch.