skip to content

Školy Feng Šuej (Feng Shui)

V poslednej dobe sa objavilo mnoho variant intuitívneho a rôzne klamného Feng Šuej (Feng Shui), ktoré sa objavili v posledných rokoch. Seriózny základ majú pôvodné čínske školy Feng Šuej, ktorých história sa počíta v stovkách rokoch. Ide o deväť škôl s mnohými alternatívami. Základný rozdiel medzi nimi je, že niektoré využívajú ako svoj základ pôvodnú Školu Foriem (LUAN TOU) a niektoré neskoršiu Školu Kompasu (LI ČCHI).

San He

Škola Foriem(LUAN TOU) bola založená za čias dynastie Tang (618 – 907 n. l.). Vznikla v južnej hornatej Číne a preto používa kopce, pohoria, rieky a iné prírodné útvary ako základ hodnotenia kvality miesta z pohľadu nazhromaždenej priaznivej čchi. (Najstaršie záznamy o Feng Šuej pochádzajú z obdobia dynastie Han (202 p. n. l. 220 n. l.). Kánon bývania pochádzajúci z tohto obdobia sa využíval pri určovaní vhodného miesta hrobiek a palácov vládcov.)
Zhruba sto rokov po vzniku Školy Foriem začali majstri pri hodnotení Feng Suej daného miesta používať kompas, astronomické a astrologické výpočty. Školu Kompasu (LI ČCHI) vznikla na rovinách severnej Číny ako priama reakcia na problémy analýzy krajiny s malým množstvom topografických znakov. Táto škola prišla s myšlienkou, že svetové strany majú jedinečný vplyv na toky energie čchi.

Ho Tu

Deväť hlavných škôl Feng Šuej:

  1. Škola SAN HE (Tri harmónie) - základná škola Foriem, ktorá využíva hory a dračie štýly pre získanie čchi a metódy Vodného draka na akumuláciu a uchovanie čchi.
  2. Škola WU XING (5 elementov (prvkov)) - vysvetľuje 5 elementov a súvislosti medzi nimi.
  3. Škola BA GUA (alebo PA KUA) (Osem trigramov) - zaoberá sa 8 trigramami (vo 8 svetových smeroch) a ich vzťahom k 5 elementom.
  4. Škola ČCHI MEN DUN JIA (Záhadná brána a utajený čas) - je založená na metóde 8 Brán a 9 Palácov
  5. Škola XUAN KONG DA GUA (Hexagram Temného paláca) - používa 64 hexagramov na kompase Lo Pchan. Temný palác je palác Polárky, okolo ktorého sa pohybuje 9 Lietajúcich hviezd (PEI TOU).
  6. Škola XUAN KONG FEI XING (Temný palác Lietajúcej hviezdy alebo Lietajúca Hviezda) - je podstatou Feng Šuej. Zaoberá sa kvalitou čchi, jej smerom a tokom v závislosti od času. Smer a tok sa určuje kompasom Lo Pchan. Vysvetľuje časový mechanizmus vplyvu energií, predpokladá, že existuje prepojenie medzi prítomným časom, dobou, kedy bola budova postavená, orientáciou stavby a z toho vyplývajúce priaznivé a nepriaznivé vplyvy Lietajúcej hviezdy. Používa Lo Šu mriežku (štvorec) v pohyblivej forme závislej od času.
  7. Škola BA ZHAI (alebo PA ČAI) (8 domov) - podľa kompasu priraďuje priestoru pevne stanovené sektory a uvádza ich do súladu s Ba Gua. Používa Lo Šu mriežku (štvorec) v statickej základnej forme.
  8. Škola C´WEI TOU ŠU (Purpurová hviezda) - forma čínskej astrológie, ktorá využíva čelný a úradujúci smer a niekoľko stoviek Osudových hviezd.
  9. Škola FAN GUA (Pretočený trigram) - sleduje vzťahy Hory a Vody a využíva systematické línie premeny jedného gua do druhého.

 Oveľa mladšiu školu feng šuej založil pred 50. rokmi majster Lin Yun v Berkeley v Kalifornii. Profesor Lin zistil, že je nutné sprístupniť staroveké postupy väčšiemu množstvu ľudí a prispôsobiť aj iným situáciám. Vytvoril metódu feng šuej s názvom Black Hat Sect Tantric Tibetian Buddhist (čiernoklobučnícka tantrická frakcia tibetských budhistov). Táto metóda využíva ako počiatočný bod pre analýzu Feng Šuej vstupné dvere budovy alebo miestnosti. Kým staršie školy využívajú kompas, aby zistili, ktorá časť miestnosti predstavuje dôležité životné oblasti, metóda profesora Lina určuje kritické miesta vzhľadom na umiestnenie vstupných dverí. Pretože metóda Black Hat Sect je jednoduchá a prístupná, na Západe si získala veľkú popularitu i keď nie je presná.

Tieto školy využívajú rôzne kombinácie nasledovných metód:

Metóda JIN a JANG

Metóda popisujúca fungovanie vesmíru tvorený protikladmi, ktoré vo svojom spojení predstavujú dokonalú harmóniu.

Metóda 5 elementov

Metóda popisujúca 5 fáz premeny cez vlastnosti 5 elementov a vzťahov medzi nimi. Ich vzťahy sú dané a odvíjajú sa od ich prirodzenosti v danom prostredí a čase, vďaka čomu nám dávajú pozitívny nebo negatívny efekt v našom prostredí. Hrajú tak dôležitú rolu pri pochopení priestoru a jeho energie a pri vytváraní harmónie.

Metóda HO TU

Jeden z najstarších nástrojov Feng Šuej. Ho Tu (schéma z rieky Ho) je prototyp Ba Gua Skorých Nebies. Zachytáva skrytú prirodzenosť všetkých vecí a jej porozumenie je pochopením skrytej štruktúry vesmíru a ľudstva. Objavil ju Fu Si. Pri využití kompasu a Bagua Skorých Nebies (Ho Tu) bolo možné určiť ideálne umiestenie miest a palácov. Vďaka týmto nástrojom vtedy dokázali nájsť miesta, kde sa zhromažďovala energia zeme čchi a súčasne sa vyhýbali miestam, ktorými putovala deštruktívna energia ša čchi.

Metóda LO ŠU

Druhý z najstarších nástrojov Feng Šuej. Magický štvorec (Lo Šu) s deviatimi bunkami s číslami 1 – 9, súčet každého stĺpca i riadku je 15. Objavil ju cisár You (cca 2 205 p.n.l.) na korytnačom pancieri na brehu rieky Lo. Je prototypom Ba Gua Neskorých Nebies, s použitím ich znalostí, pohybu hviezd a tvarov krajiny, bola rozvinutá schopnosť vytvárať protiopatrenia voči nepriaznivým okolnostiam, čo je nazývané Cestou Neskorých Nebies.

Metóda BA ZHAI (alebo PA ČAI) (Osem domov)

Delí každý priestor na 8 fixných sektorov (kariéra, vedomosti, zdravie, prosperita, sláva, partnerstvo, deti, nápomocný priatelia), rozmiestnené sú podľa vchodu, nie podľa svetových strán.

Metóda BA GUA (alebo PA KUA) (Osem trigramov)

Metóda používa 8 trigramov, každému smeru – palácu priraďuje dôležitú časť života: kariéra, vedomosti, zdravie, prosperita, sláva, partnerstvo, deti, nápomocný priatelia, v strede je centrum. Trigramy a Paláce sú orientované podľa svetových smerov, je k nim priradených 5 elementov.

Metóda 24 ŠAN(24 Hôr)

Využíva 12 pozemských stoniek, 8 z 10 nebeských vetiev a 4 rohové trigramy (JZ,SZ,SV,JV). 24 Horový kruh na kompase Lo Pchan obsahuje 6 vodných, 6 drevených, 6 ohnivých a 6 kovových smerov.

Metóda BA ZI (alebo PA C´)

Metóda známa ako 4 piliere osudu ale doslova znamená 8 charakterov. Je jednou z častí Čínskej astrológie a jednou z piatich klasických štúdií čínskych majstrov. Rok, mesiac, deň a hodina narodenia vytvorí štyri stĺpy osudu s ôsmymi charaktermi, pozostávajúcich z kombinácií a vzťahov jin a jang a piatich elementov, z ktorých možno čítať informácie a aspekty v živote človeka.

Metóda MING GUA (alebo MING KUA) (Gua číslo)

Trigram osudu alebo osobné číslo. Určuje, ku ktorému elementu z 5 prvkov patríte, ktoré smery sú pre vás prospešné a ktoré naopak neprospešné a čo ktorý z týchto smerov ovplyvňuje.
 

Metóda piatich nebeských zvierat
 

Zelený drak, biely tiger, čierna korytnačka, červený fénix a žltý had. Ostražitý Had je v strede a díva sa dopredu. Drak je po jeho ľavom boku, Tiger na pravom boku, Fénix je vpredu a Korytnačka vzadu. Nebeské zvieratá súvisia aj so svetovými stranami: S – Korytnačka, Z – Tiger, V – Drak, J – Fénix, stred – Had.

Metóda GANZHI (Tiangan a Dizhi - Nebeské stonky a Pozemské vetvy)

10 Nebeských stoniek je 10 kombinácií 5 elementov s jin a jang. 12 Pozemských vetiev je 12 zodiakálnych zvieracích znamení (byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, ovca (koza), opica, kohút, pes, prasa, potkan). Spájajú priestor a čas v 60 možných kombináciách (jin vetvy sa kombinujú s jin stonkami a jang vetvy s jang stonkami) = 60-ročné cykly. Určujú „šťastie“ domu postaveného v určitom roku a „šťastie“ jeho obyvateľov, súvisia s obežnými dráhami Jupitera a Saturnu.

Metóda 9 hviezd, 8 vchodov, kombinácia Ba Gua
 

9 hviezd je sedem hviezd súhvezdia Veľký voz a dve imaginárny hviezdny duchovia, ukazujúce dobré a zlé osudové znamenia. 9 hviezd predstavuje pozitívne a negatívne priestorové orientácie, potrebné pre analýzu miesta. Vychádza z orientácie hlavného vchodu v určitom svetovom smere, k ostatným smerom prisudzuje 7 viditeľných hviezd. Vzhľadom na 8 smerov, môžeme mať 8 vchodov, ktoré sa kombinujú s metódou Ba Gua. Táto metóda je statická, nesúvisí s časom.

Astrológia 9 Ki

Je to japonská metóda (ki = čchi). Spája sa s číslami Lo Šu mriežky a znázorňuje zoskupenie energií v danom roku, ktoré nás ovplyvňujú. Rozmiestnenie energií sa každý rok mení, teda existuje 9 rôznych diagramov Ki. Podľa roku narodenia má každý svoje osobné Ki, predstavuje typ energie (jeden z 5 elementov), ktorá prevládala v roku nášho narodenia a tá nás charakterizuje. Každý rok má svoj diagram Ki a teda prevažujúcu energiu podľa príslušného trigramu, ktorá nás v danom roku ovplyvňuje v závislosti od nášho Ki. S touto metódou súvisí aj energetické a charakterové číslo osoby.

Kompas LO PCHAN (alebo LUO PAN)
 

Je základná pomôcka pre Školy Kompasu. Skladá sa z dvoch častí: štvorcová základňa – Pozemský tanier a kruhový kotúč – Nebeský tanier, ktorý sa otáča na základni. V strede je kompas (nádobka so zmagnetizovanou strelkou), ktorý umožňuje celý Lo Pchan správne zorientovať v smere juh-sever. Vo feng šuej sa za počiatočnú svetovú stranu považuje juh. Nebeský tanier obsahuje 17 – 39 sústredne uložených kruhov, s informáciami k rôznym metódam Feng Šuej.