skip to content

Jin a Jang

Všetko na svete vnímame s pohľadu dvoch charakterov: buď je to pasívne (jin) alebo aktívne (jang). Teória jin a jang poskytuje komplexný pohľad na svet a jeho vplyv na nás. Jin a jang sú relatívne pojmy, ktoré používame na porovnávanie všetkého. Veci sú buď viac jinové alebo viac jangové, závisí to od toho, s čím ich porovnávame. Nič však nie je iba jinové alebo iba jangové. Všetko obsahuje aj jin aj jang. A všetko chce byť v rovnováhe a ako celok sa do nej neustále snaží dostať. Tým sa neustále všetko mení, od stavu jin k stavu jang alebo naopak.

Tieto princípy platia pre všetko, pre Váš domov, stravovanie, oddych, športovanie, pre akúkolvek činnosť či stav. Týka sa to aj dňa a noci, fáz mesiaca, ročných období, krajiny, budov, osôb. Všetko sa dá popísať pomocou jin a jang. Nič nie je biele ani čierne ale vždy niečo medzi tým.

Kruh symbolizuje celistvosť a neohraničenosť energie čchi, ktorá je vo všetkom a nemá začiatok ani koniec.

Kruh symbolizuje celistvosť a neohraničenosť energie čchi, ktorá je vo všetkom a nemá začiatok ani koniec. Deliaca línia je tvorená krivkou, ktorá znázorňuje neustály pohyb, prechádzanie princípu jin do princípu jang a naopak. V každej z farieb je bod opačnej farby. To naznačuje, že všetko v sebe obsahuje zárodok opačnej kvality. Jin a jang sú k sebe navzájom protikladné, ale jeden nemôže existovať bez druhého. Ak by sme nepoznali pojem „hore“, tak by sme nedokázali pochopiť čo znamená „dole“. Rovnako ani napríklad teplo nemôže existovať bez chladu. Na dôvažok každý jednotlivý princíp, jin i jang, možno relatívne rozdeliť na dve protikladné kvality. Teplo napríklad môže byť vlažné (viac jin) alebo horúce (viac jang), chlad môže byť mierny (viac jang) alebo ľadový (viac jin). Obidve farebné polia sú k sebe navzájom vo vyrovnanom pomere a vytvárajú stav dynamickej rovnováhy. Ak je jeden z aspektov momentálne prevládajúci, potom je druhý princíp v menšine, a pri dosiahnutí krajného stavu prechádza do princípu opačného. Dynamika vzájomných pomerov princípov jin a jang je teda veľmi flexibilná a všeobsažná. Jej vlastnosti nie sú vyhradené a výlučné, ale komplementárne a relatívne. Sú v neustálej premene.
 

JIN JANG
zem
mesiac
hmotný
vnútro
žena
chlad
sever
zem
zápor
tma
vlhko
tieň
dole
látka
pasivita
noc
mäkkosť
slabosť
úpadok
nízky
pomalosť
vnímavosť
kľud
pod
vzadu
nebesá
slnko
nehmotný
vonkajšok
muž
teplo
juh
nebo
klad
svetlo
sucho
slnečný lúč
hore
duchovno
aktivita
deň
tvrdosť
sila
rozmach
vysoký
náhlivosť
tvorivosť
pohyb
nad
vpredu