skip to content

Disharmonické ročné vplyvy v roku 2023

Každý rok sa tieto vplyvy prejavujú v inom svetovom smere (astrologickom výseku, uhlovej vzdialenosti). Sú generované vládnucim znamením roka a nepriaznivý vplyv majú, len ak ich aktivujeme. Budeme pracovať s presným rozložením svetových smerov na našom pôdoryse.

 

Tai Sui

V tomto roku je generál Tai Sui (Thai Suej) – Veľkovojvoda Jupiter v sektore Zajaca, v druhej tretine východu (V2 = 82,5° – 97,5°).Jeho vplyv môžeme spustiť, ak v tomto sektore k narušíme integritu Neba a Zeme hĺbkovými výkopovými prácami a väčšími rekonštrukciami priestoru. Šťastie neprinesie, ak v tomto roku začneme rekonštruovať alebo aj stavať novú budovu s priečelím na V2. Taktiež môžeme aktivovať jeho neblahý vplyv, ak mu budeme priamo čeliť my,  teda ak sedíme natočený tvárou priamo na V2, teda priamo na rozmedzie V2 = 82,5° – 97,5°(či už pri práci alebo akejkoľvek inej dlhodobejšej činnosti). Ak máme dvere priamo v tomto výseku, snažíme sa ich čo najmenej používať. Podľa intenzity narušenia sa môžu prejaviť rôzne zdravotné problémy, neblahé finančné dopady a spustiť sa séria vážnych zranení a iných nehôd. Na zmiernenie vplyvu už prebudenej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, ale hlavne v exteriéri pred vstupom do domu alebo budovy, v smere V2.

Sui Po

Zrkadlením vládnucej energie je opozitný smer druhá tretina západu (Z2 = 262,5° – 277,5°), sektor Kohúta. Táto energia nazývaná Sui Po (Suej Po) je jinovej podstaty a má slabší vplyv ako Tai Sui. Aby sme jeho vplyv neaktivovali, nesedíme chrbtom tomuto smeru. Nerobíme rekonštrukcie domu alebo  budovy, ktorej chrbát je v tomto smere, hlavne ak je obývaná, nestaviame novú budovu, ktorej chrbát by bol týmto smerom. Ak je to možné, obmedzíme hluk a používanie dverí v tomto sektore. Na zmiernenie vplyvu aktivovanej energie je vhodné použiť kovové predmety v interiéri v tomto sektore, v exteriéri v prípade vonkajších výkopových a stavebných prác v smere Z2.

San Sha

San Sha (San Ša) – tri škodlivé energie zahŕňa 3 typy škodlivých energií: Jie Sha (lúpeže, ublíženia na zdraví a peňažné straty), Zai Sha (nehody, nešťastia a choroby) a Sui sha (prekážky a ťažkosti). Tento rok pôsobia z kardinálneho západného smeru a ovplyvňujú priestor v uhlovej vzdialenosti od 232,5° (JZ3) – 307,5° (SZ1). Ich drevená energia pôsobí v sektore, ktorý patrí prirodzene kovu.  Aby sme ich nevybudili, vyhnime sa i tu zemným výkopom a rekonštrukciám. Ani naše nohy pri spaní by nemali smerovať k týmto smerom. Ak budeme pri práci alebo inýchdôležitých jednaniach sedieť tvárou k uvedeným smerom, bude to v poriadku. Zmiernenie škodlivého vplyvu kovovými predmetmi pomáha aj v týchto sektoroch.

 

Ak predsa len potrebujete začať rekonštruovať alebo stavať budovu natočenú na niektorý zo spomenutých smerov, napíšte mi apomocou časovacích techník ZeRi, Vám vyberiem špeciálny vhodný čas na začiatok prác.

 

Ďalšie informácie z feng šuej, čínskej medicíny a astrológie, časovacích techník, lunárny kalendár a mnoho užitočných rád a tipov nájdete v našom Diáry almanachu feng šuej 2023 a kalendári Silové miesta Slovenska 2023.

 

Prajem vám radostný a  úspešný rok Čierneho Zajaca 2023 smiley