skip to content

Feng šuej návrh

Feng šuej návrh objektu obsahuje textovú a výkresovú časť v rozsahu 2 - 3 strany A4 v závislosti od veľkosti objektu, pre ktorý sa Feng šuej projekt spracováva. Pre vypracovanie návrhu objektu je dôležitá osobná obhliadka priestoru s okolím, jeho zameranie a konzultácia s Vami ako obyvateľmi priestoru (dospelými). Od Vás potrebujeme nasledovné podklady:

  • pôdorys pozemku s jeho rozmermi a zakreslenými vrstevnicami
  • dátum narodenia všetkých členov rodiny (pri návrhu firemného objektu dátum narodenia majiteľa, riaditeľa, účtovníka a ďalších dôležitých ľudí pre firmu, v prípade menšej firmy dátumy narodení všetkých zamestnancov)
  • predbežnú predstavu, ako by mal objekt vyzerať (architektonickú štúdiu), počet a charakter miestností

Vypracovaný návrh objektu obsahuje:

  • posúdenie okolia a pozemku určeného na výstavbu
  • najvhodnejšie umiestnenie objektu na pozemku
  • návrh umiestnenia jednotlivých miestností v objekte z ohľadom na kompatibilitu energií osôb (MING GUA) a jednotlivých palácov, s ohľadom na BA GUA a BA ZAI zóny a s ohľadom na energie Letiacej hviezdy

Feng šuej návrh objektu nenahrádza architektonický projekt. Môže ale slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom.