skip to content

Feng šuej analýza

Feng šuej analýza obsahuje textovú časť v rozsahu 1 – 2 strany A4. Pre vypracovanie projektu je dôležitá osobná obhliadka priestoru s okolím, jeho zameranie a konzultácia s Vami ako obyvateľmi priestoru (dospelými). Od Vás potrebujeme nasledovné podklady:

  • pôdorys priestoru, najlepšie v mierke 1:50, príp. 1:100 s rozmermi a zakreslenými oknami a dverami, ak je objekt viacpodlažný, tak projekt každého podlažia
  • dátum kolaudácie domu alebo ukončenia kompletnej rekonštrukcie (výmena okien, dverí, podláh, strechy)
  • dátum narodenia všetkých členov rodiny (pri projekte firmy dátum narodenia majiteľa, riaditeľa, účtovníka a ďalších dôležitých ľudí pre firmu, v prípade menšej firmy dátumy narodení všetkých zamestnancov)


Vypracovaná analýza bytu, domu, predajne, firmy obsahuje:

  • vplyv okolia na Váš objekt (dom, byt, obchod, kancelárie, ...)
  • charakteristika priestoru podľa svetových strán, určenie BA GUA a BA ZAI zón
  • kompatibilita energií osôb (MING GUA) a jednotlivých palácov
  • výpočet a analýza Letiacej hviezdy pre Váš objekt (trvalé energie)

Odovzdanie analýzy prebieha formou konzultácie, pričom je Vám vysvetlený jej obsah a doporučenie, či je pre Vás analyzovaný priestor energeticky vhodný. Ak sa rozhodnete o jeho kúpe alebo prenájme, je pre Vás prínosné, ak si necháte od nás vypracovať Feng šuej projekt. V takom prípade je analýza v cene projektu.